Theo SCMP, Google đã ngừng cung cấp dữ liệu người dùng cho chính quyền Hồng Kông kể từ khi Bắc Kinh áp đặt luật an ninh quốc gia từ sáu tuần trước và đang thúc giục lực lượng làm việc thông qua “thủ tục ngoại giao”.

Động thái của Google sẽ gây khó khăn hơn cho chính quyền Hồng Kông trong việc thu thập dữ liệu, vì hiệp định tương trợ tư pháp giữa thành phố và Hoa Kỳ cho phép họ từ chối các yêu cầu về các hành vi phạm tội có tính chất chính trị.

Trọng tâm của mối quan tâm của các công ty công nghệ là quyền hạn sâu rộng theo luật mới, cho phép cảnh sát tìm kiếm các thiết bị điện tử có thể chứa bằng chứng vi phạm an ninh quốc gia.

Tâm An

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn