Google phát hành bản cập nhật Chrome khẩn cấp để khắc phục lỗ hổng bị khai thác tích cực