Google ra mắt tính năng Android mới, giúp tìm thấy các thiết bị thất lạc

Chức năng hoàn toàn mới này hiện cho phép Android có thể định vị điện thoại hoặc máy điện toán bảng ngay cả khi thiết bị ngoại tuyến.