GOP gọi cuộc điều tra cựu TT Trump về sự kiện 06/01 là mang tính chính trị trong khi Đảng Dân Chủ ca ngợi hành động này