Hà Giang mưa lũ cuồn cuộn, người dân không kịp sơ tán