Hà Nội: 2 phụ nữ nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc, tiếp tục khuyến cáo đeo khẩu trang nơi công cộng