Hà Nội thu giữ hơn 20 tấn kem đánh răng trẻ em, mỹ phẩm hết hạn đang được gắn hạn mới