Hạ viện chấp thuận phạt tiền các thành viên không đeo khẩu trang