Hạ viện Hoa Kỳ thông qua dự luật chống CBDC để ngăn chặn việc giám sát tài chính người Mỹ

Dân biểu Tom Emmer cho biết, không giống như mã kim phi tập trung, CBDC là phiên bản kỹ thuật số của một loại tiền tệ do chính phủ thiết kế, phát hành, và kiểm soát.