Hạ viện Mỹ muốn hạn chế nhập khẩu hàng hóa từ Tân Cương, Trung Quốc