Theo một hãng tin địa phương, hạ viện Pennsylvania đã bỏ phiếu hôm 19/11 thông qua một nghị quyết thiết lập một cuộc thanh tra kết quả bầu cử không theo khuynh hướng đảng phái. Đây là nỗ lực của họ nhằm khôi phục niềm tin của công chúng vào các cuộc bầu cử trong tương lai của tiểu bang.

kết quả bầu cử Pennsylvania
Các nhân viên bầu cử đếm phiếu bầu tại Trung tâm Hội nghị Philadelphia ở Philadelphia, Pennsylvania, vào ngày 6/11/2020. (Ảnh Chris McGrath/Getty Images)

Nghị quyết cho phép Ủy ban Tài chính và Ngân sách Lập pháp kiểm tra các thủ tục bầu cử để xác nhận tính chính xác của kết quả cũng như đưa ra các đề xuất cải tiến.

Đảng Cộng Hòa nói chung đã bỏ phiếu ủng hộ cuộc thanh tra, cho rằng việc xem xét lại hệ thống bầu cử của bang là cần thiết. Nghị sĩ Jesse Topper (Cộng Hoà), lưu ý rằng cuộc thanh tra không phải để đặt câu hỏi về kết quả của cuộc bầu cử năm 2020, mà để xem xét kỹ lưỡng quá trình để đảm bảo tính liêm chính trong các cuộc bầu cử trong tương lai. Trong khi đó, Đảng Dân Chủ chủ yếu bác bỏ biện pháp này, cho rằng ủy ban nói trên không có thẩm quyền thực hiện một cuộc thanh tra như vậy.

GQ Pan
Minh Nguyệt lược dịch

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn