Hải quan Hoa Kỳ thu giữ 16,620 sản phẩm Apple giả xuất xứ từ Trung Quốc