Hải quan Mỹ thu giữ thuốc Viagra, quần áo và mỹ phẩm giả từ Trung Quốc