Hải quân Trung Quốc tập trận bắn đạn thật suốt 3 ngày trên biển Hoa Đông