Hai sĩ quan cảnh sát giành giật sự sống sau khi bị hạ sát bất ngờ