Hai tàu đâm nhau ở Thượng Hải, mặt sông thành biển lửa