Hai trẻ em Mỹ được báo cáo mất tích ở Mexico khi Đại sứ quán Hoa Kỳ đưa ra cảnh báo cho những người đi nghỉ xuân