Hàn Quốc: 10 triệu dân Seoul bước vào tuần lễ tạm dừng hoạt động