Hàn Quốc tuyên bố ‘trong tình trạng nghiêm trọng’ vì đại dịch