Hãng bay Trung Đông đầu tiên trả tiền cho khách nếu nhiễm viêm phổi Vũ Hán