Hàng chục triệu người Trung Quốc chịu đựng đợt phong tỏa COVID-19 mới trước Đại hội Đảng