Hãng dược Mỹ tuyển 60.000 tình nguyện viên thử vaccine Covid-19 tại 180 điểm