Hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ trở lại Biển Đông khi căng thẳng đang gia tăng