Hàng loạt địa phương phát hiện người Trung Quốc nhập cảnh trái phép