Hãng sản xuất vaccine Trung Quốc báo cáo lỗ ròng, chưa có vaccine ra thị trường