Hàng trăm công chức Hồng Kông có thể mất việc vì từ chối trung thành với Trung Cộng