Hàng trăm xe diễu hành ở Los Angeles ủng hộ TT Trump