Hàng triệu người Mỹ sắp bị loại khỏi Medicaid sau khi dự luật chi tiêu tổng hợp được thông qua