Hãng truyền thông lớn của Trung Quốc xóa bản tin đặc biệt cuối năm có những gương mặt qua đời trong năm 2023

Trong số những nhân vật đáng chú ý có các bác sĩ tố cáo dịch SARS và dịch AIDS.