Hàng tỷ dollar dành cho các doanh nghiệp nhỏ của Hoa Kỳ đã đến Trung Quốc, Nga