Hành khách nhập cảnh Việt Nam phải có địa chỉ lưu trú