Hạnh phúc diệu kỳ: Ảnh kỷ niệm 60 năm ngày cưới của cặp đôi bát tuần