Hành trình xuôi dòng sông Mê Kông, từ Campuchia đến Việt Nam