Ca khúc Happy New Year: ‘Tân thế giới dũng cảm’ nào cho chúng ta