Hậu duệ nhà Mãn Châu gia nhập quân đoàn quốc tế để giúp đỡ người tị nạn Ukraine