Theo một cuộc thăm dò mới được The Trafalgar Group thực hiện vài ngày sau khi một bản dự thảo ý kiến ​​đa số bị rò rỉ cho thấy Tối cao Pháp viện đã sẵn sàng dỡ bỏ án lệ Roe kiện Wade, hầu hết người Mỹ muốn có những giới hạn nghiêm ngặt về thời điểm phụ nữ có thể phá thai.

Kết quả cuộc thăm dò được công bố khi người Mỹ đang chờ đợi phán quyết của Tối cao Pháp viện trong vụ Dobbs kiện Tổ chức Y tế của Phụ nữ tại Jackson. Bản dự thảo được đưa tin lần đầu tiên hôm 02/05 cho thấy tòa án sẽ sử dụng vụ kiện Mississippi để dỡ bỏ án lệ Roe kiện Wade, tiền lệ về sinh sản năm 1973 đã xóa bỏ luật tiểu bang và làm cho việc phá thai trở thành hợp pháp trên toàn quốc. Các thành viên của Tối cao Pháp viện dự kiến ​​sẽ nhóm họp hàng tuần vào ngày 19/05, nhưng vẫn chưa rõ khi nào phán quyết của vụ Dobbs sẽ chính thức được công bố.

Cuộc thăm dò ý kiến (pdf) của hơn 1,000 người có khả năng là các cử tri trong cuộc tổng tuyển cử năm 2022 được thực hiện từ ngày 06/05 đến ngày 08/05. Cuộc thăm dò được cho là có sai số 2.99%.

Nhóm yêu cầu thực hiện cuộc thăm dò này cho biết, bất chấp các cuộc biểu tình ủng hộ quyền phá thai trên diện rộng, bao gồm cả bên ngoài nhà riêng của các thẩm phán Tối cao Pháp viện, thì hầu hết người Mỹ không bảo vệ phán quyết của vụ Roe.

Ông Mark Meckler, chủ tịch của Công ước về Hành động các Tiểu bang cho biết: “Cánh tả đang gắng hết sức trong nỗ lực tạo ra nhận thức rằng đa số người Mỹ ủng hộ việc phá thai không có hạn chế.” Công ước về Hành động của các Tiểu bang đang dẫn đầu một nỗ lực để các tiểu bang kêu gọi một công ước hiến pháp mới sẽ đưa ra các sửa đổi, mà nếu được thông qua, sẽ hạn chế quyền lực của chính phủ liên bang.

“Nhưng như những con số này cho thấy, cử tri Mỹ – trong đó có hơn một phần ba cử tri Đảng Dân Chủ – đã chú ý đến khoa học về sự phát triển của thai nhi và ủng hộ một loạt các hạn chế đối với việc phá thai,” ông Meckler nói trong một tuyên bố.

Theo cuộc thăm dò, 57.6% cử tri tham gia cuộc thăm dò tin rằng phá thai chỉ nên là hợp pháp trong những trường hợp cụ thể.

Trong số những cử tri cho rằng chỉ nên cho phép phá thai trong những trường hợp cụ thể: 24% nói rằng việc này là phạm pháp trừ trường hợp cưỡng gian, loạn luân, hoặc khi việc hạ sinh sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của người mẹ; 13.9% nói rằng việc đó là bất hợp pháp ngoại trừ trường hợp sinh con sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của người mẹ, và 19.7% nói rằng việc này là vi phạm pháp luật sau khi phát hiện ra tim thai.

Cuộc thăm dò cũng cho thấy 30.8% cử tri tin rằng việc phá thai nên là hợp pháp trong trong tam cá nguyệt đầu tiên và thứ hai của thai kỳ và 11.6% cử tri tin rằng phá thai nên hợp pháp cho đến thời điểm sinh, bao gồm cả cái gọi là phá thai một phần khi sinh. (partial birth abortion – thai nhi đã chết hoặc bị sát hại trước khi được lấy hoàn toàn ra khỏi cơ thể người mẹ).

Về căn bản, quan điểm của các cử tri Độc Lập về phá thai không khác biệt nhiều so với quan điểm của các cử tri nói chung.

Theo cuộc thăm dò, 54.6% số cử tri phản hồi tin rằng phá thai chỉ nên hợp pháp trong những trường hợp cụ thể.

Trong số những cử tri Độc Lập nói rằng chỉ nên cho phép phá thai trong những trường hợp cụ thể: 21.6% nói rằng việc này là trái pháp luật, ngoại trừ trường hợp cưỡng gian, loạn luân, hoặc vì tính mạng của người mẹ; 15.1% cho rằng việc đó là bất hợp pháp ngoại trừ trường hợp sinh con sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của người mẹ, và 17.9% cho rằng điều đó là vi phạm pháp luật sau khi phát hiện ra tim thai.

Cuộc thăm dò cho thấy 33.8% cử tri Độc Lập tin rằng việc phá thai nên là hợp pháp trong trong tam cá nguyệt đầu tiên và thứ hai của thai kỳ và 11.5% cử tri tin rằng phá thai nên là hợp pháp cho đến tận thời điểm sinh, bao gồm cả phá thai một phần khi sinh.

Cuộc thăm dò cho thấy 81.5% cử tri Đảng Cộng Hòa tin rằng phá thai chỉ nên là hợp pháp trong những trường hợp cụ thể.

Trong số những cử tri Đảng Cộng Hòa nói rằng chỉ nên cho phép phá thai trong những trường hợp cụ thể: 35.7% nói rằng phá thai nên là bất hợp pháp ngoại trừ trường hợp cưỡng gian, loạn luân, hoặc vì tính mạng của người mẹ; 23.1% nói rằng việc đó là bất hợp pháp ngoại trừ trường hợp sinh con sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của người mẹ, và 22.7% nói rằng việc này là vi phạm pháp luật sau khi phát hiện ra tim thai.

Cuộc thăm dò cho thấy 14% cử tri Đảng Cộng Hòa tin rằng phá thai nên hợp pháp trong tam cá nguyệt thứ nhất và thứ hai và 4.5% cử tri tin rằng phá thai nên hợp pháp cho đến thời điểm sinh, bao gồm cả phá thai một phần khi sinh.

Các cử tri Đảng Dân Chủ là những người ủng hộ quyền phá thai mạnh mẽ hơn.

Cuộc thăm dò cho thấy 35.9% cử tri Đảng Dân Chủ tin rằng phá thai chỉ nên hợp pháp trong những trường hợp cụ thể.

Trong số những cử tri Đảng Dân Chủ nói rằng chỉ nên cho phép phá thai trong những trường hợp cụ thể: 14.2% nói rằng việc này nên là bất hợp pháp ngoại trừ trường hợp cưỡng gian, loạn luân, hoặc vì tính mạng của người mẹ; 3.5% nói rằng điều đó là bất hợp pháp ngoại trừ trường hợp sinh con sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của người mẹ và 18.2% nói rằng điều đó là vi phạm pháp luật sau khi phát hiện ra tim thai.

Cuộc thăm dò cho thấy 45.3% cử tri Đảng Dân Chủ tin rằng phá thai nên hợp pháp trong tam cá nguyệt thứ nhất và thứ hai và 18.8% cử tri tin rằng phá thai nên hợp pháp cho đến tận thời điểm sinh, bao gồm cả phá thai một phần khi sinh.

Ông Matthew Vadum là một ký giả điều tra từng đạt giải thưởng và là một chuyên gia được công nhận về hoạt động của cánh tả.

An Nhiên biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Xem thêm:

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn