Hãy mang lý trí và logic quay trở lại: Phương thuốc cho nền giáo dục xuống cấp