Hãy tận dụng thời gian cách ly để dạy trẻ những kỹ năng cần thiết