Hé lộ nguyên nhân: Một công nhân Tập đoàn thép Bao Cương nhảy vào lò luyện thép tự tử