Hệ thống kiểm duyệt của Biden nhắm vào Tu chính án thứ nhất

Bài phát biểu tại Philadelphia của ông Biden chắc chắn là một cuộc tấn công có dàn dựng nhằm vào một nửa công dân của đất nước này, trong một nỗ lực nhằm gán cho toàn bộ các thành viên của một đảng chính trị là những kẻ cực đoan. Thực ra, ông Biden đang kêu gọi ủng hộ cho một loại nhà nước độc đảng. Cũng cần lưu ý rằng bài phát biểu đã được chuẩn bị cho ông Biden được viết bởi những người đang thực sự kiểm soát chính phủ này, và bài phát biểu đó đã được Tòa Bạch ốc chấp thuận, trở thành quan điểm chính thức của cơ quan hành pháp của chính phủ chúng ta. Nguồn: https://www.theepochtimes.com/bidens-...