Hệ thống kiểm duyệt của Biden nhắm vào Tu chính án thứ nhất

Phân Tích Bình Luận

235 Videos

Bài phát biểu tại Philadelphia của ông Biden chắc chắn là một cuộc tấn công có dàn dựng nhằm vào một nửa công dân của đất nước này, trong một nỗ lực nhằm gán cho…