Hezbollah, nhóm khủng bố đứng sau các cuộc tấn công ở miền Bắc Israel, là ai?

Không chỉ có Hamas, nhóm khủng bố được Hoa Kỳ xác định, được Iran — quốc gia đang đe dọa Israel — hậu thuẫn.