Hình ảnh: Nguyệt thực toàn phần và ‘Hoa Trăng máu’ đầu tiên trong năm 2022