Hộ chiếu nào quyền lực nhất thế giới được miễn thị thực vào năm 2024?

Hộ chiếu Mỹ quốc có thể không “quyền lực” nhất nhưng người Mỹ vẫn có thể đi tới 147 quốc gia mà không cần visa.