Hộ chiếu vaccine bắt buộc có thể ‘kết liễu quyền tự do của con người ở phương Tây’