Hoa kiều ở hải ngoại chúc nhà sáng lập Pháp Luân Công năm mới vui vẻ, cảm ơn ‘chân, thiện, nhẫn’ đã mang đến cho mọi người hy vọng