Hoa Kỳ, Anh Quốc, Úc công bố liên kết đối tác an ninh mới trong bối cảnh ảnh hưởng của Trung Quốc gia tăng