Hoa Kỳ áp đặt hạn chế thị thực đối với các quan chức của Cộng hòa Georgia bị xem là làm suy yếu nền dân chủ

Hành động này diễn ra sau khi Tbilisi thông qua luật nhằm chống lại ảnh hưởng của ngoại quốc.