Hoa Kỳ: Boeing chấp nhận thỏa thuận nhận tội, chịu phạt để tránh bị xét xử hình sự về tai nạn phi cơ 737 Max

Tuần trước, các công tố viên liên bang đã cho Boeing lựa chọn chấp nhận thỏa thuận nhận tội và nộp phạt.