Hoa Kỳ: Các nhà lập pháp thành lập lực lượng đặc nhiệm lưỡng đảng để chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc